RICG EXECUTIVE SEARCH


Executive Search to rozwiązanie stosowane w przypadku rekrutacji wysokiej klasy profesjonalistów, polegająca na bezpośrednim dotarciu do wykwalifikowanych osób z pozycji C-level oraz C-level-1.

Poszukiwanie idealnych Kandydatów na stanowiska Top Management ma swój początek w starannym sprecyzowaniu potrzeb Klienta. Zespół RICG Executive buduje i konsekwentnie realizuje strategię rekrutacyjną, mającą na celu wyszukanie oraz zatrudnienie najlepiej wykwalifikowanych i zmotywowanych kandydatów.

Wykorzystywane przez nasz zespół narzędzia rekrutacji w Executive Search to:
  • Analiza rynku - benchmarking, market screening;
  • Head Hunting - poszukiwanie kandydatów o kluczowych umiejętnościach;
  • Sourcing i Networking - proces wymiany informacji w sieci kontaktów biznesowych;
  • Wywiad kompetencyjny – forma wywiadu umożliwiająca analizę poziomu kompetencji i postaw Kandydata na bazie jej (ICH) aktualnych doświadczeń;
  • Referencje 360° - pozyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań i kompetencji  ocenianej osoby wśród osób z otoczenia zawodowego kandydatów.
  • Różnego rodzaju testy dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki projektu.

 

Dzięki Executive Search zyskują Państwo:
  • Zachowanie pełnej poufności rekrutacji.
  • Kompleksowe zbadanie referencji.
  • Profesjonalną ocenę Kandydata.
  • Wysoką skuteczność procesu rekrutacji przy zachowaniu najwyższych standardów.

Rekrutacje Executive Search są realizowane przez naszych konsultantów z dużym doświadczeniem biznesowym wyniesionym z międzynarodowych korporacji, dlatego też jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Państwa potrzeby związane z rozwojem najwyższej kadry zarządzającej.