BlogCzwartek, 07.07.2022


Dlaczego tak wielu managerów to managerowie z przypadku?

Dlaczego tak wielu managerów to managerowie z przypadku?

Wielu managerów nie chce zarządzać i brać odpowiedzialności za ludzi...brzmi dziwnie, trochę nieprawdopodobnie, ale niestety nie jest to rzadkie.

Szczególnie widoczne wśród średniego szczebla managerów. Dlatego też, wbrew pozorom, pracodawcom nie jest łatwo znaleźć dobrego pracownika, zarządzającego, który pociągnie za sobą zespół.

➡Dlaczego mamy tak wielu managerów, którzy nie są do tego powołani? 

Tu mogłabym wymieniać całą, długą listę powodów. Jednak kluczowe to brak alternatywnej ścieżki kariery, która umożliwia wzrost wynagrodzenia oraz …ambicja, by dostać awans.

➡Dlatego warto zastanowić się czy dobry specjalista rokuje na managera. Często pracodawcom wydaje się, że to jedyny sposób, by taki pracownik wziął większą odpowiedzialność za to co robi i jednocześnie był usatysfakcjonowany wyższą pensją. Bywają jednak inne rozwiązania (to na inny materiał J).

➡Zespół oczywiście potrzebuje lidera, który przewodzi, nadaje kierunek. Nawet w mniejszych, płaskich organizacjach to ma znaczenie. W 2021 roku przeprowadzono eksperyment, w którym udział wzięły różne zespoły. Część z nich została poproszona, by przed eksperymentem – wykonaniem zadania wybrać sobie szefa/ lidera. Pozostałe grupy pozostały bez managera. Oczywiście drużyny, na czele których był „top dog” znacznie lepiej wykonały zadania, 63% z nich wykonało je w ciągu godziny. Dla porównania zespoły bez szefa zrealizowały także zadanie, ale było ich znacznie mniej, bo 44%.

➡Jednak badania pokazują, że nawet manager, który jest oceniany jako średni potrafi pozytywnie wpływać na produktywność zespołu. Badania Gallupa pokazały, że managerowie płacą za to nierzadko sporą cenę - są wypaleni. Szczególnie w 2021 roku wypalenie było częstsze wśród managerów niż pracowników (wg Gallupa).

Jak znaleźć kompetentnego managera z powołaniem, energią, która zaraża innych?

Tu wchodzą do gry m.in. kompetencje miękkie managera i nasza umiejętność ich oceny. Warto zdać się na „oko headhuntera” J, zaufać tym, którzy mają doświadczenie w executive search. Jeśli więc szukacie managerów wyższego i średniego szczebla warto napisać do mnie lub na skrzynkę RICG.