Blog



środa, 09.11.2022


Czy nowy pracownik zawsze ma lepiej?

Czy nowy pracownik zawsze ma lepiej?

Nowo rekrutowani pracownicy często mają na starcie wyższe pensje niż dotychczasowi, z długim stażem. Prawda czy fałsz? Prawda…

➡Przypomina to trochę promocje sieci komórkowych czy operatorów tv kablowych. Najlepsze promocje są dla nowych klientów. A co z obecnymi, wieloletnimi klientami? 

➡To często obserwowany negatywny trend, szczególnie przybiera na sile gdy brakuje ludzi, kandydatów z odpowiednimi kompetencjami, dostępnymi do pracy w stosunkowo krótkim czasie. Firmy i menedżerowie próbują w ten sposób przyciągnąć najlepszych, albo ratować sytuację kryzysową.

W czasach tak dynamicznych zmian rynkowych to często nieuniknione. Niestety. Jednak sytuacja nie powinna tak wyglądać, bo dotychczasowi pracownicy któregoś dnia przyjdą z pretensją, żądaniami lub znikną z firmy. Pracownicy często rozmawiają ze sobą o wynagrodzeniu.

Warto więc działać w sposób, który pozwoli unikać takich skrajnych sytuacji. Jak można temu przeciwdziałać?  Między innymi poprzez:

1. Tworzenie przejrzystej siatki płac w firmie

2. Wyznaczanie jasnej ścieżki kariery, KPI poszczególnym pracownikom, by świadomie i transparentnie mogli dążyć do        awansu i wyższych zarobków.

3. Ustalanie jasnych widełek płacowych na danym stanowisku (co wynika właśnie z przejrzystej siatki płac w firmie).

4. Regularne monitorowanie płac w firmie/ na rynku i wyrównywanie ewentualnych nierówności.

➡Wyższe płace na start to problem nie tylko z naszego podwórka, ale również zdarza się w innych krajach Europy czy w USA.

W USA firma Capterra (dostawca software) przeprowadziła badanie wśród pracowników i managerów odpowiedzialnych za rekrutacje, które potwierdziło ten trend.

➡65% badanych managerów twierdzi, że wynagrodzenia początkowe i płace w ich organizacji są obecnie wyższe niż zwykle ze względu na inflację i niedobór talentów. Średnio, wynagrodzenie dla nowo zatrudnionych jest o 9% wyższe niż zwykle.

➡W Polsce obserwuję, że jest to nawet większy procent. Już na etapie zmiany pracy kandydat chce pensji wyższej o minimum 10-15% niż dotychczasowa, w poprzedniej firmie. Pracodawcy są więc w trudnej sytuacji, szczególnie w obliczu kryzysu, rosnących kosztów, skomplikowanego i niepewnego systemu podatkowego.

#hr #recruitment #wages