BlogCzwartek, 23.05.2019


Redukcja zatrudnienia. Jak zadbać o dobro pracownika oraz wizerunek firmy w czasie zmian?

        Coraz częściej mass media informują o niewielkiej redukcji etatów bądź grupowych zwolnieniach. Temat ten dotyczy zarówno średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, w tym liderów w branży. Przykładem jest informacja udostępniona poprzez serwis Bankier (dostęp na 25.04.2019), która dotyczy zwolnień grupowych w banku Pekao. Co w takiej sytuacji może zrobić firma, aby nie odnieść ogromnych szkód wizerunkowych na własnej marce?

        Odpowiedzią na to pytanie jest outplacement, znany w Polsce pod nazwą zwolnienia monitorowane. Każde przedsiębiorstwo może spotkać się z sytuacją, kiedy redukcja etatów i zmniejszenie kosztów zatrudnienia są konieczne. Aby jednak zmniejszyć negatywny skutek zmian, warto udzielić zwalnianym osobom wsparcia w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia. W tym celu przeanalizuj dotychczasową ścieżkę kariery pracowników, wyciągnij wnioski i na podstawie tej wiedzy zaplanuj następne działania, które pomogą im zmienić stanowisko bądź miejsce pracy. W ten sposób:

  • unikniesz poważnego kryzysu wizerunkowego, który swoje następstwa może mieć między innymi w trakcie przyszłych rekrutacji,

  • wpłyniesz na pozytywny sposób postrzegania Twojej firmy przez zwalnianych pracowników pomagając im i przygotowując ich na nadchodzące zmiany,

  • zadbasz o motywację, tym samym efektywność i poczucie bezpieczeństwa osób pozostających w firmie,

  • Twój dział Public Relations będzie miał świetny materiał na case study - “Jak postępować w trakcie redukcji etatów?”, dzięki któremu przedsiębiorstwo nie straci, a zyska.

        Najlepsi pracodawcy troszczą się o pracowników od momentu rekrutacji, po ich wdrożenie, wieloletnią pracę, a także czas rozstania. Aby cały proces przeprowadzić pomyślnie, warto zaangażować w to zewnętrznego partnera, który obiektywnie dokona oceny sytuacji, przeprowadzi rozmowy bądź szkolenia dla odchodzących z firmy pracowników i pomoże im zmniejszyć negatywne skutki nadchodzących zmian. Przykładami korzyści dla pracownika mogą być:

  • szybsze znalezienie pracy,

  • poczucie, że zwolnienie nie jest z ich winy,

  • zmniejszenie strachu oraz stresu związanego ze zmianą stanowiska bądź pracy,

  • zmniejszenie poczucia niesprawiedliwości.

Coaching kariery i doradztwo zawodowe.

         Częstym zabiegiem, na które decydują się firmy w trakcie restrukturyzacji, jest zapewnienie zwalnianym pracownikom doradztwa zawodowego, a w przypadku wysokich stanowisk, coachingu kariery. W odróżnieniu od doradców zawodowych, coach kariery pracuje nad rozwojem indywidualnych zdolności do zarządzania własną karierą osoby, z którą pracuje. Pomaga on także wyeliminować blokady w rozwoju kariery. Dzięki temu wspiera on pracownika w radzeniu sobie ze zmianą w środowisku pracy.

        Najważniejsze podczas restrukturyzacji jest zrozumienie obu stron, dla których sytuacja ta jest wyzwaniem. Nawet najlepsza strategia może zostać jedynie plikiem dokumentów schowanych na dnie szuflady biurka, jeśli nie wspomogą jej ludzie

Link do artykułu na portalu Bankier: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zwolnienia-w-Pekao-obejma-do-900-pracownikow-koszty-szacowane-sa-na-ok-70-90-mln-zl-7657529.html?smclient=bcc242cd-4789-11e8-8101-0cc47a1256ac&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

.