BlogPiątek, 07.06.2019


Tylko 3,7% dorosłych Polaków korzysta ze szkoleń

        Zastanów się dobrze, ponieważ te pytanie nie będzie należało do prostych. Kiedy ostatnio z własnej inicjatywy uczestniczyłeś w płatnym szkoleniu, które miało na celu podniesienie Twoich kompetencji bądź umiejętności? A czy miałeś okazję brać udział w szkoleniu, które zorganizowane zostało przez Twojego pracodawcę bądź zatrudnioną w tym celu firmę szkoleniową?

        Na polskim rynku istnieje wiele przedsiębiorstw, które  oferują szkolenia zarówno miękkie, jak i specjalistyczne dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Raport z badania EY Academy of Business jednoznacznie stwierdza, że na rynku pracy poszukiwani są kandydaci, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i są otwarci na stosowanie innowacyjnych narzędzi oraz idącą za tym technologię. Jednak dane przedstawione przez Eurostat wskazują, że tylko 3,7% dorosłych Polaków korzysta ze szkoleń. Jest to wynik poniżej średniej europejskiej (10,8%). Oznacza to, że inwestycja w szkolenia pracownika może być bardzo dobrym elementem wyróżnienia pracodawcy na rynku pracy.

        Warto podkreślić, że działy HR, czy też te związane ze szkoleniami, są na drugim miejscu pod względem podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących szkoleń dla pracowników. Na pierwszym miejscu utrzymują się konkretne “działy biznesowe” w firmie. Może to oznaczać, że dobór szkoleń jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby kadry kierowniczej działu oraz jej zespołu. Dodatkowo badani wykazali, że to dla menedżerów najczęściej organizuje się szkolenia, ze względu na ciągły rozwój kompetencji menedżerskich i umiejętności miękkich. W dalszej kolejności widnieją handlowcy, informatycy i technicy oraz księgowi.

Jaka forma szkoleń cieszy się największą popularnością?

        Firmy samodzielnie planują i organizują szkolenia w firmie najczęściej wtedy, gdy dotyczą one konkretnego stanowiska, kluczowych umiejętności bądź sposobu pracy, bez którego pracownik nie mógłby efektywnie rozpocząć wykonywania swoich obowiązków. W przypadku szkoleń o innej tematyce -  przedsiębiorstwa mogą posługiwać się nie tylko własnymi zasobami, ale także zasobami firm zewnętrznych. 45% badanych osób stwierdza, że na stałe współpracuje z zewnętrzną firmą szkoleniową, a 35% korzysta ze szkoleń otwartych. W dalszym ciągu przewagę mają szkolenia tradycyjne - twarzą w twarz. E-learning nie podbił serc osób korzystających ze szkoleń. Powodem tego mogą być: niski współczynnik zaangażowania uczestnika w szkolenie, trudność ze zrozumieniem materiału, gdy jednolity tekst okazuje się być niewystarczający.

Ile faktycznie wynosimy ze szkolenia?

        Nikogo nie zaskoczy to, że pracodawcy oczekują konkretnych korzyści dla firmy w zamian za inwestycje szkoleniowe w swój personel. Jednak jaką mają oni pewność, że szkolenie przyniesie oczekiwany rezultat? Wszystko zależy od motywacji pracownika, stopnia skomplikowania materiału, który ma on przyswoić oraz sposobu przekazania wiedzy przez trenera podczas szkolenia. Warto wrócić tutaj pamięcią do informacji, jakie przekazuje nam trójkąt efektywności zapamiętywania. W bardzo prosty sposób obrazuje on ile wynosimy ze szkolenia, które skłania nas do aktywnej postawy oraz zaangażowania, a ile, gdy napotykamy formę pasywną szkolenia.

        Jeżeli stoisz przed decyzją o inwestycji w rozwój pracowników za pomocą strategii szkoleniowej, zastanów się, jaka forma szkoleń przyniesie firmie najwięcej korzyści. Pamiętaj, że co dwie głowy to nie jedna, dlatego skonsultuj swoją potrzebę szkoleniową z naszym konsultantem.