BlogWtorek, 22.10.2019


Jak budować zaufanie i transparentność w zespole?

Jak budować zaufanie  i transparentność w zespole?

        Z pewnością wiesz o tym, jak ważną rolę odgrywa zaufanie w życiu człowieka oraz jak wiele problemów wynika z jego braku. Czym jest zaufanie? Według słownika PWN jest to przekonanie o tym, że czyjeś słowa, czyny bądź obietnice są prawdziwe oraz że ta konkretna osoba posiada sprecyzowane umiejętności i potrafi je odpowiednio wykorzystać. Na tle biznesowym zaufanie to przede wszystkim relacja, która wytwarza się między ludźmi w trakcie współpracy i to na jej podstawie podejmowana jest decyzja o tym, jak długo będzie ona trwała i jaki odniesie skutek.

        Zaufanie jest wartością, która tworzy i utrzymuje w ryzach poszczególne grupy społeczne, w tym również pracowników. Dzięki niemu zespół lepiej się dogaduje, współpracuje, rozumie komunikaty i funkcjonuje w codziennej pracy bez większych przeszkód. Zaufanie można porównać do porcelanowej figurki, którą bardzo łatwo stłuc. Jednak w zależności od stopnia jej uszczerbku, bardzo trudno ją odbudować. Może dojść także do sytuacji, w której jej naprawa jest całkowicie niemożliwa.

Brak zaufania – rosnący problem dużych organizacji?

        “Człowiek człowiekowi wilkiem” - właśnie takie przekonanie w dalszym ciągu panuje w Polsce, gdzie poziom zaufania jest bardzo  niski. Według badań CBOS* z 2018 roku, ponad ¾ ankietowanych uważa, że w stosunkach z innymi trzeba zachować ostrożność. W sferze biznesowej tylko 34% respondentów odpowiedziało, że zaufanie do partnerów w interesach jest opłacalne. Jednak w dalszym ciągu więcej osób twierdzi, że zaufanie do partnerów w biznesie nie kończy się dobrze - 37%. Pomimo tego, aż 81% Polaków jednoznacznie stwierdza, że najbardziej darzą zaufaniem osoby, z którymi pracują.

        Całkowity brak zaufania jest ogromnym problemem w zespole. Nadmierna ostrożność wobec otaczających nas osób może być źródłem nieporozumień i konfliktów. Nieufność i zdystansowanie może zaburzyć rytm pracy i jej efektywność, przez co mają wpływ na wyniki całego zespołu. Wzajemne zaufanie to podłoże mobilizacji i motywacji pracowników do osiągnięcia wspólnego celu. Każdy lider wie, że jest to niezbędny filar do zdrowiej współpracy, jednak nie każdy jest świadom, ile pracy wymaga jego zbudowanie.

Budowanie zaufania – żmudny i długi proces?

        Główną rolę w budowaniu zespołu odgrywa lider. To jego wartości i podejście mają największy wpływ na to, jak będzie funkcjonował zespół oraz jak jego członkowie będą wzajemnie się traktować. Jak możesz się domyślać, równie ważne jest także zaufanie zespołu do lidera. Bez tego zespół może osiągnąć wyznaczone cele, jednak dużo większym kosztem czasu, energii oraz nierzadko pieniędzy, bez względu na to, czy towarzyszy im starannie przygotowany plan  działania.

        Budowanie zaufania jest długim procesem, któremu musi towarzyszyć otwarta postawa i szczera komunikacja.  Wsparciem takiego procesu jest także sposób traktowania pracowników. Warto dbać o to, aby cały zespół był świadom partnerskiej współpracy między równymi sobie, wykwalifikowanymi i kompetentnymi współpracownikami. Zaufanie podbudowuje również uważne oraz aktywne słuchanie, dyskusja i branie pod uwagę zdania innych. Równie ogromną rolę odgrywa także słowność - dotrzymywanie złożonych obietnic i działanie zgodnie z tym, co się uzgodniło bądź powiedziało. Zaufanie nie jest jednorazową sprawą, którą można odhaczyć z listy “to do”. Raz pozyskane musi być stale pielęgnowane. Dotyczy to zarówno lidera, jak i każdego z członków zespołu.

Największe błędy w budowaniu zaufania.

        Budowanie zaufania jest jak kręta, dziurawa droga. Aby nie doszło do wypadku na drodze oraz aby uniknąć na niej widocznych przeszkód, trzeba się mocno natrudzić, nierzadko zwolnić. Właśnie to czyni ten proces bardzo czasochłonnym. Na co jednak należy uważać aby to, nad czym tak długo pracował Twój zespół, nie rozsypało się na pierwszym zakręcie? Poniżej znajduje się lista rzeczy, których warto się wystrzegać, aby zaufanie zespołu było transparentne:

  1. Brak komunikacji lub komunikacja zamknięta.
  2. Nierówne traktowanie członków zespołu.
  3. Brak konsekwencji
  4. Podejmowanie niezrozumiałych decyzji i nie argumentowanie ich celu.
  5. Niedotrzymywanie obietnic.
  6. Działanie niezgodne z przyjętymi w zespole zasadami.
  7. Nie zwracanie uwagi na zachowania, odczucia i pomysły członków zespołu.

        Zaufanie w zespole to nie tylko dobra praktyka w organizacji, dzięki której między pracownikami panują przyjazne relacje i miła atmosfera. To wizytówka firmy w oczach współpracowników, klientów i dostawców. To jeden z czynników, który posiada wpływ na reputację firmy oraz buduje atrakcyjną markę pracodawcy wobec mikro i makro otoczenia przedsiębiorstwa. Efektem tego może być wzrost aplikacji od wykwalifikowanych kandydatów, większa ilość jakościowych zleceń od Klientów, a także lepszy kontakt z dostawcami. Jeżeli Twój zespół będzie świadom atmosfery, której fundamentem jest zbudowane, długotrwałe zaufanie wśród współpracowników oraz wobec kierownictwa, spodziewaj się samych owocnych zysków!

        Jeżeli chciałbyś skonsultować z nami sposób na zbudowanie, zwiększenie lub określenie poziomu zaufania w swoim zespole, skontaktuj się z nami.

Pełne wyniki badań znajdują się poniżej:https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF