Blog



Piątek, 22.11.2019


Alternatywne formy zatrudnienia pracownika w kontekście bieżącej sytuacji rynkowej.

Alternatywne formy zatrudnienia pracownika w kontekście bieżącej sytuacji rynkowej.

        Coraz częściej powodem rozpoczęcia nowego procesu rekrutacyjnego są zwalniające się stanowiska pracy, natłok zadań w zespole bądź nowe projekty do zrealizowania w organizacji. Jak pokazuje obecny rynek pracy, forma zatrudnienia jest uzależniona od potrzeby zarówno pracodawcy, jak i pracownika, w zależności od branży z jaką mamy do czynienia. Ilość dostępnych form zatrudnienia, które można wykorzystać, jest coraz większa i pozwala na swobodę wyboru tak, aby zarówno pracodawca, jak i przyszły pracownik, byli zadowoleni.

Pracownicze formy zatrudnienia.

        Pracownicze formy zatrudnienia odbywają się w ramach stosunku pracy. Podlegają one bezpośrednio Kodeksowi Pracy oraz przepisom dotyczącym prawa pracy. Formą pracowniczą jest umowa o pracę, regulowana na podstawie odpowiednich przepisów, zawarta na czas określony lub nieokreślony. Wykonywana jest ona w ustalonym wymiarze godzinowym. Forma ta wykorzystywana jest najczęściej wtedy, gdy pracownik zatrudniony jest na dłuższy czas i posiada określone, stałe zadania w organizacji.

        Wśród nowoczesnych form zatrudnienia pracowniczego znajduje się telepraca. Jest to forma zatrudnienia pracowniczego polegająca na wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem. Do jej wykonania pracownik wykorzystuje środki komunikacji elektronicznej. Najpopularniejsze zawody wykonujące telepracę to: graficy, księgowi, tłumacze i architekci. Pracownicy wykonujący telepracę są zatrudnieni na umowie o pracę i przysługują im takie same prawa, jak pracownikom, którzy wykonują ją w formie stacjonarnej. Telepraca staje się coraz bardziej popularna w Polsce zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Niepracownicze formy zatrudnienia.

        Niepracowniczych form zatrudnienia jest zdecydowanie więcej, a dobranie właściwej formy jest uzależnione i podyktowane aktualną potrzebą organizacji. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie listę najczęściej spotykanych, niepracowniczych form zatrudnienia.

  • Umowy cywilnoprawne

        Od wielu lat najpopularniejszą formą zatrudnienia niepracowniczego pozostają umowy cywilnoprawne. Są to umowy zlecenia i umowy o dzieło zawierane na określony czas oraz co ważne, dotyczą wykonania konkretnego zadania. Ta forma daje pracodawcom dużą swobodę w zakresie tworzenia treści umowy. Dodatkowo posiada mniejszy wachlarz uprawnień oraz przywilejów, jakie daje Kodeks Pracy w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Przykładem jest określona ilość urlopu w ciągu roku. Wynagrodzenie za pracę często uzależnione jest od osiągniętych efektów i przepracowanego czasu pracy. To oznacza, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie nie za samo świadczenie pracy, lecz za uzyskany rezultat.

  • Outsourcing

        Jest to przekazanie innej firmie zadań realizowanych przez organizację. Ważne, aby firma ta specjalizowała się w danym obszarze. Outsourcing pozwala na poszerzenie działalności właściwej firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzięki oddelegowaniu części zadań, firma może się nie tyle skupić na rozwijaniu kluczowych obszarów firmy, ale także obniżyć koszt związany z utrzymaniem pracowników i uzupełnić niedobory kadrowe.

        Rodzaj outsourcingu jest zależny od potrzeb danej firmy. Najczęściej pozwala on na pozyskanie przez firmę dodatkowej, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Wśród najczęściej outsourcingowanych działów firm znajdują się IT, kadry oraz księgowość.

  • Leasing pracowniczy

        To forma wypożyczenia przez firmę pracowników od innego pracodawcy na czas realizacji konkretnego zadania. Za zgodą pracownika jest mu udzielany urlop bezpłatny, w trakcie którego może świadczyć pracę dla drugiego pracodawcy. Istnieje również forma leasingu pracowników z agencji pracy tymczasowej. Wówczas wypożyczający pracodawca staje się pracodawcą-użytkownikiem. W tym przypadku na pracodawcy-użytkowniku nie ciążą obowiązki kadrowe i administracyjne związane z zatrudnieniem pracownika. Wszelkie zasady zatrudnienia pracownika określa umowa pracodawcy-użytkownika z agencją pracy.

  • B2B

        Business to Business jest to tak zwane samozatrudnienie, czyli prowadzenie własnej działalności gospodarczej opartej na transakcji i nawiązaniu relacji między dwoma firmami. Oznacza to, że firma zewnętrzna realizuje usługi na potrzeby firmy. Może to dotyczyć dowolnej potrzeby przedsiębiorstwa – dostarczenie systemu, przeprowadzenie rekrutacji, a nawet doradztwa. Umowa B2B może być także zawarta z firmą jednoosobową. Wówczas osoba reprezentująca firmę wykonuje zlecenia, które przypominają pracę pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Praca ta jednak jest uregulowana odrębnymi przepisami i warunkami znajdującymi się w zawartej umowie B2B. Zatrudnienie B2B nie jest formą umowy o pracę, ponieważ obejmują go przepisy Kodeksu Cywilnego. Osoba nawiązująca współpracę nie jest pracownikiem, a kontrahentem. Przykładem działań wykonywanych na B2B może być realizacja strategii marketingowej.

        Samozatrudnienie staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Zdecydowaną jego zaletą jest możliwość przesunięcia z pracodawcy na kontrahenta ryzyka finansowego za powierzone zadanie, czego nie można zrobić w przypadku normalnego pracownika.

  • Freelancing

        Jest to najnowsza oraz najczęściej wykorzystywana alternatywa zatrudnienia na polskim rynku, która powstała w odpowiedzi na jego potrzeby. Freelancing to realizacja projektów na zlecenie przez freelancera. W języku polskim – wolnego strzelca. Freelancerzy „łapią się” pracy dorywczej dla wielu firm, tym samym nie ograniczając się wyłącznie do jednej. Pracują bez etatu. Swoje zlecenia najczęściej pozyskują przez Internet. Wśród najpopularniejszych zawodów freelancerów znajdują się: graficy, copywriterzy, fotografowie i programiści. Freelancing przeżywa swoją popularność dlatego, że firmy coraz częściej poszukują kogoś do prostej współpracy na zasadach outsourcingu.

        Dlaczego warto współpracować z freelancerem? Freelancerzy to najczęściej specjaliści w swoich dziedzinach, którym możesz powierzyć określone zadania. To ludzie z pasją i z doświadczeniem, które pozwala im na samodzielną współpracę. Pomimo tego, że Freelancerzy realizują różne zlecenia, nie są to osoby wyłącznie do jednorazowej współpracy. Zdecydowana większość posiada swoich stałych partnerów biznesowych.

        Z każdym rokiem na rynku pojawiają się coraz to nowsze i bardziej korzystne formy zatrudnienia pracowników. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób dobrać formę zatrudnienia do potrzeb Twojej firmy bądź sprawdzić jakość usług oferowanych przez firmy outsourcingowe oraz freelancerów - skontaktuj się z nami.