Blogśroda, 01.09.2021

w kategorii boty


Rozmowa rekrutacyjna z botem czy z człowiekiem?

W świecie HR, szczególnie na wyższych stanowiskach wciąż rozmawiasz z człowiekiem. Jednak sztuczna inteligencja (AI) np. w postaci chatbotów jest coraz częściej wykorzystywana przez duże organizacje podczas wstępnego etapu rekrutacji, weryfikowania podstawowych danych, kompetencji szczególnie twardych.

Rekrutacja z wykorzystaniem AI raczej nigdy w pełni nie zastąpi tradycyjnego procesu wyboru kandydata do pracy. Te dwie metody mogą się uzupełniać. Najlepsze talenty w organizacjach pozyskuje się tradycyjną drogą, więc spokojnie na razie rekruterzy, headhunterzy nie znikną z rynku.

Ogromne, międzynarodowe organizacje muszą posiłkować się technologią, szczególnie w przypadku dużej liczby rekrutacji i na stanowiska, gdzie wymagane są ściśle określone umiejętności lub na stanowiska niższe, o które potencjalnie może się starać większość kandydatów. 

Rozmowę np. z chatbotem kandydat może odbyć w dowolnym momencie, z każdego miejsca, ALE...

Z jednej strony jest to efektywne kosztowo narzędzie, bo przyspiesza np. wstępny research potencjalnych kandydatów, selekcję aplikacji, ale niesie także szereg zagrożeń np. nieprawidłowe odczytanie danych przez system. Były juz takie przypadki rynkowe i oskarżenia np. o dyskryminacje ze względu na płeć lub indywidualne choroby kandydatów i niestosowne pytania bota. Były tez (spoza HR) próby tworzenia chatbota przez Microsoft na potrzeby Twittera (Tay), ale bot nauczył się obraźliwych tekstów od tweetujących i wyłączyli go po 24h. Jednak to było ponad 4 lata temu, dziś organizacje i AI są w innym miejscu, pandemią to przyspieszyła.

Sztuczna inteligencja musi się więc dalej uczyć. Coś ciekawego pokazały amerykańskie badania (choć nienaukowe) a propos etyki i AI.Pew Research Center i Elon University's Imagining the Internet Center zapytały ekspertów (jeszcze przed pandemią) m.in. programistów czy przedstawicieli biznesu, polityki, jak ich zdaniem będą wyglądały prace zmierzające do stworzenia etycznej sztucznej inteligencji do roku 2030.

68% respondentów zadeklarowało, że zasady etyczne mające na celu dobro publiczne nie będą stosowane w większości systemów AI do roku 2030; 32% wybrało opcję zakładającą, że wspomniane zasady etyczne będą stosowane w większości systemów AI do roku 2030.

Nie bez powodu więc amerykańska Komisja Bezpieczeństwa Narodowego ds. AI, kierowana przez liderów branży technologicznej, opublikowała obszerny raport na temat przyspieszenia innowacji przy jednoczesnej obronie przed złośliwymi zastosowaniami AI.

To co dziś jest juz bardziej zaawansowane to systemy, technologie, które ułatwiają odpowiadanie na pytania kandydatów lub wysłanie im informacji zwrotnej po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Jeśli macie ochotę na rozmowę z ludzką inteligencją z RICG to jesteśmy zawsze dostępni. Dbamy o to, również w imieniu naszych klientów, zwykle dużych organizacji, by każdy kandydat dostał informacje zwrotną po rozmowie.