Blogśroda, 24.11.2021


Praca a zdrowie psychiczne

Poszukujący pracy coraz częściej szukają pracodawcy, dla którego ważne jest wsparcia pracownika w obszarze szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Podczas epidemii COVID, wiele osób szukało pomocy w utrzymaniu równowagi w swoim życiu. Wzrost liczby pracowników chorujących na depresję spowodowaną przez silny stres lub lęk może być następstwem epidemii i wyzwań z nią związanych.

Z drugiej strony, ile milionów dni roboczych traci się każdego roku i ile osób rezygnuje z pracy z powodu złego stanu zdrowia psychicznego?

Wraz ze wzrostem świadomości dobrostanu psychicznego pracowników, regularny kontakt między pracownikami i ich pracodawcami staje się ważnym wyzwaniem #HR i pozwala zapewnić wczesną interwencję.

"Cisza w miejscu pracy może być ogłuszająca, pozostawiając niektórych pracowników w izolacji.

Wszystkie miejsca pracy powinny mieć opracowaną strategię dotyczącą zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, aby wspierać swoich pracowników. Jedna inicjatywa nie będzie działać, chyba że jest wspierana przez szersze zmiany kulturowe organizacji.

Powinna obejmować zdrowe warunki pracy, spełnianie elastycznych potrzeb pracy, regularne kontrole samopoczucia, szkolenie pracowników, program pomocy pracowniczej i inne" - Simon Blake, dyrektor generalny Mental Health First Aid (MHFA) England dla magazynu HR

"Lepsze zarządzanie zdrowiem psychicznym w miejscu pracy może poprawić wydajność i samopoczucie. Dlatego tak ważne jest, aby pracodawcy nie tylko wspierali zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie swoich pracowników, ale także tworzyli kulturę miejsca pracy, która aktywnie je poprawia." – dodał Blake

Firmy dostosowują się do zmieniających się struktur zatrudnienia po pandemii i warto, aby dostosowały procedury zapewniające niezbędne wsparcie dobrostanu swoich pracowników.

RICG może sprawdzić, czego Twoi pracownicy potrzebują, aby wspierać swoje dobre samopoczucie.
Zapraszamy do kontaktu!